Menu
ZŠ a MŠ Bánov
ZŠ s MŠBánov

História

História našej školy

 

    Kedy a kde bola postavená prvá budova školy v Bánove, nie je známe. Prvá písomná zmienka je z roku 1811 za čias pôsobenia farára Gozmana a vtedajším učiteľom bol Pavol Udvary. Škola viackrát vyhorela a obec ju musela obnoviť na vlastné náklady. V roku 1905 bola postavená nová, v tom čase moderná, jednoposchodová budova školy so šiestimi triedami. Po 2. svetovej vojne sú prvé zápisy v kronike v školskom roku 1948/1949, kde je škola v Bánove vedená ako Národná škola. Učiteľský zbor mal v tom roku 10 členov a riaditeľom bol Bedrich Lička.

    Dňom 1. septembra 1953 bola zriadená v obci namiesto Národnej školy Osemročná stredná škola. Za riaditeľa bol ustanovený František Egry a učiteľský zbor mal 12 členov. Bolo otvorených 11 tried s 373 žiakmi. S výstavbou novej budovy školy sa začalo 25.júna 1958. V tomto školskom roku bol riaditeľom František Egry, učiteľský zbor pozostával zo 16-tich členov na 586 žiakov v 15-tich triedach. Výstavba školy bola ukončená koncom roka 1959 a 16. januára 1960 sa otvorili brány novej trinásťtriednej budovy školy. Na slávnostnom otvorení bola televízia i rozhlas.

    V roku 1964 nastúpil do funkcie riaditeľa školy Jozef Turček. Vo funkcii zástupcu pracovali Viliam Bednár, Ľudovít Záhorský a Vilma Kozárová.             

    V školskom roku 1969/1970 mala škola 655 žiakov, musela fungovať v dvojzmennej prevádzke.

   V školskom roku 1984/1985, keď školu navštevovalo 511 žiakov, bola slávnostne otvorená školská družina s jedálňou a po mnohých rokoch sa skončilo dvojzmenné vyučovanie. Všetky ročníky sa učili dopoludnia v troch budovách, v starej škole, v budove školskej družiny a v novej škole.

   Po novembri 1989 nastali zmeny aj v školstve. Bývalý dlhoročný riaditeľ Jozef Turček odchádza po 40-tich rokoch pedagogickej činnosti, z toho 27 rokov v riaditeľskej funkcii do dôchodku. V máji 1991 sa konali voľby riaditeľa školy, kde  najviac hlasov získala a prevzala funkciu riaditeľky školy Magdaléna Pilová. Jej zástupkyňou sa stala Júlia Klobučníková. Pri voľbách spolupracovala aj Rada školy, ktorá pôsobila v škole popri ZRPŠ. V roku 1992 sa v škole objavili prvé počítače a začalo sa vzdelávanie v oblasti IKT. Pokles populácie sa prejavil aj v Bánove, v roku 1999 mala škola už len 376 žiakov.

  Od 1. júla 2002 prešli kompetencie zriaďovateľa základnej a materskej školy na obec. V rámci efektívneho využitia priestoru bola do priestorov školskej družiny premiestnená materská škola.

   Od 1. júna 2004 bol schválený nový názov Základná škola s materskou školou Bánov. Hoci pri škole nebola telocvičňa, dosiahli naši žiaci pekné športové úspechy a stali sa neskôr reprezentantmi našej krajiny. Medzi takýchto patril Dušan Moravčík, atletický reprezentant a účastník troch olympiád, Jaroslav Mráz, majster Európy v športovej streľbe, futbalisti - reprezentanti Peter Mráz, bratia Dušan, Karol a Ivan Brezíkoví, či Dušan Velčic, majster sveta v lukostreľbe telesne postihnutých športovcov.            

  S výstavbou telocvične  sme začali 1. 10. 2002, riaditeľkou bola vtedy Mgr. Magdaléna Pilová.  Slávnostne odovzdaná bola 28. januára 2005 počas obdobia, keď už riaditeľkou školy bola PaedDr. Zdenka Klučková, jej zástupkyňou bola Mgr. Helena Sláviková, neskôr Mgr. Denisa Slížová. Obci sa úspešne darilo využiť nové formy financovania školy, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou. Exteriér aj interiér školy sa zmenili na nepoznanie.

   Od roku 2009 vykonávala  funkciu riaditeľky na ZŠ s MŠ v Bánove Mgr. Katarína Ondrušková, zástupkyňou bola Mgr. Denisa Slížová. V roku 2010 bola rekonštrukcia ukončená a škola organizovala oslavy 50. výročia svojho vzniku, na ktorú boli pozvaní všetci pedagógovia, ktorí tu pôsobili.  Dnes je škola ozdobou obce a ideálnym miestom na výchovu a vzdelávanie najmladšej generácie .

   V júni 2014 sa konali ďalšie voľby na funkciu riaditeľa školy, v ktorých väčšinu hlasov získala a do funkcie bola menovaná Mgr. Denisa Slížová. Jej zástupkyňou sa stala Mgr. Dana Molnárová. Po jej odchode na MD  bola do funkcie pedagogickej zástupkyne  menovaná Mgr. Katarína Poláčeková. K dátumu 12.1.2015 školu navštevovalo 237 žiakov pod vedením 22 pedagógov a 11 nepedagogických zamestnancov.

 Dlhodobú koncepciu rozvoja školstva určuje Ministerstvo školstva SR prostredníctvom všeobecne záväzných právnych noriem, nariadení, pokynov a usmernení. Návrh koncepcie rozvoja školy je postavený  na akceptácii cieľov základných školských dokumentov, predovšetkým Štátneho vzdelávacieho programu pre stupeň vzdelania ISCED 1 a ISCED 2, Národného programu výchovy a vzdelania, výsledkov správ   výchovno-vzdelávacej činnosti, vnútornej analýzy aktuálneho stavu školy, doterajšej orientácie školy a na rešpektovaní podnetov a návrhov Rady školy, Rady rodičov, pedagógov a žiakov školy. Zámerom koncepcie je zvýšiť a posilniť imidž školy do ďalšieho obdobia s cieľom skvalitniť úroveň výchovno – vyučovacieho procesu. Tento koncepčný zámer je možné dosiahnuť modernizáciou a zvyšovaním kvality vyučovania, zlepšením materiálno-technického vybavenia, aktívnou prácou a zanietením všetkých  pedagógov a zmenou spôsobu manažovania tak, aby sa škola zaradila medzi stabilné a úspešné školy. V riadnych voľbách na funkciu riaditeľky ZŠ, ktoré sa uskutočnili v júni 2019 svoju funkciu opätovne obhájila Mgr. Denisa Slížová, ktorá získala 100% podporu a hlasy členov Rady školy pod vedením predsedníčky Rady školy Mgr.art. Hany Kováčovej. Funkciu pedagogickej zástupkyne vykonáva Mgr. Katarína Poláčeková. 

   Obnovené triedy s novým nábytkom, podlahovými krytinami, dostatok kvalitných  pomôcok, využívanie IKT, novozriadenej školskej  dielne, kuchynky, podmienky na športové využitie sú spolu s kvalitnými pedagógmi zárukou úspešného napredovania našej školy. Taktiež vonkajší areál, krásny park, množstvo zelene, altánok, vonkajšie sedenie poskytuje žiakom a vyučujúcim  priestor na výučbu,  najmä počas teplých jarných a  letných mesiacov. 

  V súčasnom období t.j. v školskom roku 2021/22 pracuje v našej škole 24 pedagógov, z toho 4 asistentky, 2 vychovávateľky a 11 nepedagogických zamestnancov. Školu navštevuje 234 žiakov.

 Dňa 12.1. 2022 bol mimovládnou neziskovou organizáciou INEKO zverejnený rebríček najlepšie hodnotených základných škôl, v ktorom sme sa v rámci Nitrianskeho kraja umiestnili na deviatom mieste. Uvedený rebríček škôl informuje o výsledkoch žiakov za školské roky 2017/2018 až šk. rok 2020/2021. 

O škole

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia budúcich prváčikov, ponúkame Vám možnosť zapísať Vaše dieťa do 1. ročníka na našej základnej škole. Stačí, ak Vaše dieťa v čase nástupu do školy dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť.

Slávnostný zápis bude prebiehať v priestoroch Základnej školy s materskou školou Bánov  9. apríla 2024 od 14,00 do 18,00 hod. a 10. apríla 2024 od 10,00 do 12,00 hod.

d

oznam o zápise 

Využite možnosť elektronickej prihlášky na :

https://zsbanov.edupage.org/register/

Predškoláci v najlepšej škole za rohom

ihttps://www.youtube.com/watch?v=6_WsjhojPs8&ab_channel=ObecB%C3%A1nov

Fotomapa našej ZŠ s MŠ Bánov

Fotomapu našej ZŠ s MŠ Bánov, letecký pohľad našej školy  a blízkeho okolia si môžete pozrieť na nasledujúcom linku :

https://www.travelvirtual.eu/zakladna-skola-s-materskou-skolou-banov/

s

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Sviatok

Meniny má Alfréd, Leonid, Leonídas, Leoš, Ruslan, Alfréda


​​