Menu
ZŠ a MŠ Bánov
ZŠ s MŠBánov

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie

prevádzkovateľa o súlade so zákonnými požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o súlade s nariadením GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade s Vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/ 2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

Ako štatutár prevádzkovateľa:
Základná škola s materskou školou Bánov, Ul. Kpt. Nálepku 43, 941 01 Bánov,
vyhlasujem, že zabezpečíme, aby osobné údaje a iné citlivé údaje obsiahnuté v našich informačných systémoch boli chránené proti poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu a sprístupneniu, poskytnutiu alebo zverejneniu, ako aj pred akémukoľvek inému neprístupnému spôsobu spracúvania.

Vyhlasujem, že na dosiahnutie tohto cieľa využijeme všetky organizačné, personálne a informačné možnosti v súlade s dobrými mravmi a rozumnou mierou nákladovosti.

Zaväzujeme sa pracovať v súlade a s rešpektovaním platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných medzinárodných noriem a v maximálnej možnej miere chrániť osobné údaje v našich informačných systémoch.
Všetky zlepšenia a postupy informačnej bezpečnosti budeme v budúcnosti zavádzať v súlade s medzinárodnými normami (napr. STN ISO/IEC 27005)

Za ochranu osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a poučené oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ splnil zákonnú povinnosť určenia zodpovednej osoby. Zodpovednou osobou je Mgr. Katarína Poláčeková, tel. č.: 0904 772 550, email: polacekova.zs@banov.sk.Rovnako si prevádzkovateľ splnil povinnosť oznámiť zodpovednú osobu na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika. Číslo registrácie nahlásenia zodpovednej osoby 1386.

Prevádzkovateľ ďalej vyhlasuje, že si splnil i zákonnú povinnosť vypracovať Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému predchádzala analýza a zmapovanie cyklu osobných údajov.

Prevádzkovateľ vyhotovil Záznam o spracovateľských činnostiach podľa § 37 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vypracovaný dokument ochrany osobných údajov prevádzkovateľa zohľadňuje i požiadavku konkretizácie prijatia vhodných bezpečnostných opatrení a poskytovania informácií dotknutej osobe podľa § 29 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ dbá na dodržiavanie Oznamovania porušenia ochrany osobných údajov úradu a oznamovania porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe podľa § 40 ods. 1 zákona a § 41 ods. 1 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv a zároveň sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak dotknutá osoba rozhodla podať žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ rovnako poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Vyhlásenie k webovej stránke:
Webové stránky http://skola.banov.sk vlastní a prevádzkuje prevádzkovateľ škola – Základná škola s materskou školou Bánov, Ul. Kpt. Nálepku 43, 941 01 Bánov
Kontaktné údaje prevádzkovateľa email:ZSBanov@zoznam.sk, telefón: 035/6571 158

Prevádzkovateľ prijal záväzok a hlási sa k dodržiavaniu zákonných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov jednotlivcov navštevujúcich a využívajúcich tieto webové stránky.

Mgr. Denisa Slížová, riaditeľka školy
štatutár - prevádzkovateľ

Súhlas so spracovaním osobných údajov - databáza uchádzačov o zamestnanie

Ak nám zasielate žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, a požadujete, aby sme Vaše osobné údaje evidovali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie pre prípad uvoľnenia pracovného miesta, môžeme tak urobiť len ak nám zašlete súhlas so spracovaním osobných údajov na našom tlačive.

O škole

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia budúcich prváčikov, ponúkame Vám možnosť zapísať Vaše dieťa do 1. ročníka na našej základnej škole. Stačí, ak Vaše dieťa v čase nástupu do školy dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť.

Slávnostný zápis bude prebiehať v priestoroch Základnej školy s materskou školou Bánov  9. apríla 2024 od 14,00 do 18,00 hod. a 10. apríla 2024 od 10,00 do 12,00 hod.

d

oznam o zápise 

Využite možnosť elektronickej prihlášky na :

https://zsbanov.edupage.org/register/

Predškoláci v najlepšej škole za rohom

ihttps://www.youtube.com/watch?v=6_WsjhojPs8&ab_channel=ObecB%C3%A1nov

Fotomapa našej ZŠ s MŠ Bánov

Fotomapu našej ZŠ s MŠ Bánov, letecký pohľad našej školy  a blízkeho okolia si môžete pozrieť na nasledujúcom linku :

https://www.travelvirtual.eu/zakladna-skola-s-materskou-skolou-banov/

s

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Daždivý jún celé leto pokazí.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Sviatok

Meniny má Alfréd, Leonid, Leonídas, Leoš, Ruslan, Alfréda


​​